College pleit voor heroverweging van raadsbesluit nieuw zwembad

zwembad fc castricum

Het college van Burgemeester & Wethouders van Castricum pleit voor een heroverweging van het raadsbesluit rondom het nieuw te bouwen zwembad aan de rand van de gemeente. Waarom wil het college niet exact zeggen. De gemeenteraad krijgt op 23 maart uitleg.

Waar hebben we het over?

De gemeenteraad heeft in december 2019 een principebesluit genomen voor de bouw van een zwembad in de wijk Noord-End. Dat zwembad moet het verouderde zwembad De Witte Brug vervangen en zou een sober karakter krijgen. De gemeente wil maximaal 850 duizend euro per jaar bijdragen aan de exploitatie van het (anders verlieslijdende) nieuwe zwembad. Het zwembad moet verrijzen op veld vijf van het sportcomplex waar FC Castricum en Helios gebruik van maken. Sporthal de Bloemen blijft in dit plan onaangetast.

Een presentatie van Initiatiefgroep Nieuw Zwembad, eind 2021, heeft dit sobere plan op losse schroeven gezet. De initiatiefgroep pleitte (en pleit) voor een royaler zwembad met nieuw te bouwen sporthal in combinatie met woningen. Dat zou completer en toch goedkoper zijn, was de boodschap. Een boodschap waar toenmalig ‘zwembadwethouder’ Ron de Haan (De VrijeLijst) niet in geloofde; hij wilde daarom graag door met ‘zijn’ plan.

Maar De Haan wist de gemeenteraad niet te overtuigen. De gemeenteraad besloot na de presentatie van Initiatiefgroep Nieuw Zwembad namelijk om een quickscan naar beide plannen te laten uitvoeren. Het rapport is in mei 2022 afgerond en gaat onder andere in op de haalbaarheid, gebruiksmogelijkheden en kosten van de plannen. Sinds de afronding van de quickscan staat de politieke besluitvorming rondom het nieuwe zwembad stil.

Heroverweging raadsbesluit nieuw zwembad

Na ruim acht maanden achter de schermen gewerkt te hebben, durft het college nu vooruit te blikken. In antwoord op vragen van De VrijeLijst over de voortgang van het dossier schrijft het college;

‘Ons college bereidt een raadsvoorstel voor om het besluit van december 2019, waarbij een principe besluit is genomen voor de bouw van een zwembad op de locatie Noord End, te herijken. Inmiddels zijn er verschillende ontwikkelingen die naar ons oordeel een heroverweging van het voornoemd raadsbesluit rechtvaardigen. Zonder uitputtend te willen zijn noemen wij zaken die betrekking hebben op energie (waaronder netwerkcongestie), de financiën en de prijsontwikkeling in de bouw. Zoals wij uw raad eerder hebben bericht willen wij op 23 maart 2023 uw raad informeren over verschillende zaken die een rol spelen bij de herijking van het raadsbesluit van 2019. Ons college kan op dit moment daarom nog geen samenhangend antwoord geven op de vragen die De VrijeLijst heeft gesteld maar hierop wordt binnen twee maanden teruggekomen.’

Presentatie op 23 maart

Kortom: het college pleit voor een heroverweging van het raadsbesluit voor een nieuw zwembad. Hoe en waarom lijken we pas op 23 maart te horen, want het college wil in de brief aan de gemeenteraad geen toelichting geven. Nieuwsuitcastricum.nl probeert al sinds eind december een inhoudelijke reactie van het college te krijgen, maar wordt ook verwezen naar de presentatie op 23 maart. Een presentatie voor de gemeenteraad die overigens ook voor het publiek toegankelijk is.

Initiatiefgroep is nog gesprekspartner

Het collegevoorstel om het principebesluit voor het zwembad te heroverwegen lijkt in ieder geval verband te houden met het plan van Initiatiefgroep Nieuw Zwembad. Deze groep bevestigt tegenover nieuwsuitcastricum.nl dat er een nieuw gesprek met verantwoordelijk wethouder Roel Beems (Lokaal Vitaal) op de planning staat. ‘We zijn nog steeds aangehaakt bij het proces’, zegt een woordvoerder. Toenmalig wethouder De Haan denkt er het zijne van. ‘De antwoorden zoals we die nu zien zijn eerlijk. Het college komt er niet uit. En de raad? Weet die nog wat ze wil?’

Ben je blij met dit kritische artikel? Je kunt dit artikel gratis en zonder reclames lezen dankzij donaties van lezers. Bedank deze website ook door een zelfgekozen bedrag te doneren via Tikkie.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts