Brandbrief van tientallen ondernemers roept college op om niet te ‘knippen’ in het dorpshart van Castricum

Dorpsstraat motorvoertuigen
Een deel van de Dorpsstraat tijdens de proef om motorvoertuigen te weren. Archieffoto door nieuwsuitcastricum.nl

Meer dan zestig ondernemers in het dorpshart van Castricum maken via een brandbrief bezwaar tegen het voorstel van het college om de Dorpsstraat autoluw te maken en verkeersmaatregelen te treffen in de Verzetsheldenbuurt inclusief Schoolstraat en de Prinses Beatrixstraat. Het college verwacht dat deze maatregelen leiden tot een veiligere Dorpsstraat en spoorovergang en een levendiger dorpshart van Castricum. De ondernemers vrezen echter dat de ‘knippen’ in straten gaat leiden tot bevoorradingsproblemen, onnodig omrijden en minder klanten. De gemeenteraad vergadert op 22 december op de plannen.

De brandbrief, in bezit van nieuwsuitcastricum.nl, is gericht aan de burgemeester, wethouders en gemeenteraadsleden. Op moment van schrijven (donderdag 22 december) is de brief ondertekend door 66 winkeliers en horecaondernemers uit de Dorpsstraat, Burgemeester Mooijstraat, Torenstraat en het Bakkerspleintje. Deze straten vormen samen het dorpshart. Het dorpshart telt in totaal ruim honderd ondernemers, laat Ingrid Zonneveld van het Ondernemers Fonds Castricum (OFC) desgevraagd weten. Meer dan zestig procent toont zich dus zwart op wit tegen de plannen van het college, specifiek wethouders Roel Beems (o.a. economie) en Valentijn Brouwer (o.a. verkeer).

Ondernemers tegen ‘knippen’ in dorpshart van Castricum

De massale tegenstand zal voor sommigen als een verrassing komen, want de lokale ondernemers hadden zich nog niet duidelijk uitgesproken over een autoluwe Dorpsstraat. Ook niet op de inspraakavond op 8 december, toen elf omwonenden hun zorgen en kritiek deelden met de gemeenteraad en wethouders. Die kritiek gaat zowel over de voorgestelde verkeerstechnische aanpassingen aan de straten (korte termijnmaatregelen) als het voorstel om onderzoek te doen naar de bouw van een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg (lange termijnmaatregelen). De ondernemers spreken zich in hun brandbrief enkel uit tegen de korte termijnmaatregelen, die zij verwoorden als het ‘knippen’ in straten.

Wethouder wil af van het woord ‘knip’

Wethouder Beems spreekt namens het college liever over ‘een pakket aan verkeersmaatregelen’ en niet over ‘knippen’ en ‘wegafsluitingen’, vertelt hij donderdagochtend in gesprek met deze website. Een pakket aan verkeersmaatregelen dat een voorstel aan de gemeenteraad is en waar dus nog níet over besloten is, wil hij als eerste benadrukken. ‘Bij een deel van de ondernemers en inwoners leeft de gedachte dat er allerlei besluiten zouden zijn genomen door het college en de raad. Dat is helemaal niet het geval. Het enige besluit waar het college naar toewerkt, is dat we in de nabije toekomst geen doorgaand gemotoriseerd verkeer meer door de Dorpsstraat willen hebben.’

Dat verkeer moet straks via een voorkeursroute rijden; de voorkeurs-ontsluitingsroute die in 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld. Die route gaat onder andere via de Mient en Ruyterweg. Het college wil de Dorpsstraat autoluw maken om de verkeersveiligheid te verbeteren en het dorpshart van Castricum als winkel- en recreatiegebied aantrekkelijker te maken. Zowel voor ondernemers als voor bezoekers. Hierover later meer.

Informatiebijeenkomst

Het idee van ondernemers om een brandbrief op te stellen is ontstaan op een informatiebijeenkomst die afgelopen dinsdag plaatsvond. Deze bijeenkomst is georganiseerd op verzoek van nieuwsuitcastricum.nl om de meningen van ondernemers in het dorpshart aan te horen. Na een oproep in een WhatsAppgroep met zo’n zestig ondernemers verschijnt er dinsdagavond een negenkoppige delegatie uit verschillende straten van het dorpshart. Eén van hen is Marco van Hall van kledingzaak Mull aan de Dorpsstraat. Volgens Van Hall is de delegatie bewust klein gehouden. ‘Met een grote groep kun je geen gesprek voeren. Maar je kunt opschrijven dat het merendeel van de ondernemers in de appgroep tegen wegafsluitingen is.’ Zonneveld en haar collega Simone Veldt-Bakker van het OFC spraken daags voor de informatieavond vergelijkbare woorden uit tegen deze website. Woorden die nu als tientallen handtekeningen op papier staan.    

Verkeerd beeld geschetst

De ondernemersdelegatie vindt dat het college en diverse kranten ten onrechte het beeld geschetst hebben dat de meeste ondernemers in het dorpshart vóór de maatregelen zijn. Twee ondernemers die in de media neergezet zijn als voorstander, zeggen tegen nieuwsuitcastricum.nl vóór een levendiger dorpshart maar tégen wegafsluitingen te zijn. Gevraagd naar de mate van tegenstand, zegt Beems dat er ook ondernemers vóór de plannen zijn. ‘Maar die hoor je eigenlijk niet.’

Gebrekkige communicatie

Lokale ondernemers die tegen de plannen zijn, hebben veel vragen, zorgen en frustraties. Dat blijkt uit gesprekken die deze website voerde tijdens de bijna twee uur durende informatieavond.

Zo missen ondernemers Wendy Tromp (kledingzaak Twice) en Paul Versteeg (kapper Hairstyle4eu) uit de Torenstraat communicatie vanuit de gemeente. Ze zeggen niet alle relevante brieven en uitnodigingen gekregen te hebben die wél naar andere ondernemers gestuurd zijn. Ook Sander Juffermans van verlichtingszaak Aldor aan de Dorpsstraat zegt sommige brieven te moeten vernemen via de WhatsAppgroep van ondernemers.

Tromp vindt het ook vervelend dat zij in eerste instantie niet door de gemeente is uitgenodigd om in november een rondje te maken met wethouder Beems. De wethouder wandelde destijds met ondernemers door het dorpshart om hun meningen over de plannen aan te horen. Het klopt dat ondernemers in de Torenstraat in eerste instantie niet uitgenodigd waren voor een wandeling, beaamt Beems. ‘Toen ik hierachter kwam, heb ik een aparte wandeling georganiseerd voor ondernemers uit deze straat. Daar was veel animo voor.’ Beems zegt dat de ondernemers uit de Torenstraat een duidelijke boodschap hebben afgegeven, namelijk om de straat niet te vergeten.

Susan Glaubitz (apotheek De Brink) en Tromp liepen met de wethouder mee als ondernemer uit de Torenstraat. Glaubitz verbaast zich nu over de gang van zaken. ‘Ik heb tijdens die wandeling kritische vragen gesteld, maar kreeg van Beems te horen dat hij nog geen antwoorden kon geven omdat er nog niets concreet was. Ik kon toen dus niet tegen iets zijn, maar ben wel tegen het plan dat er nu ligt.’

Beems weet van drie zorgen

Uit de wandelingen met ondernemers zijn – naast de oproep om aandacht voor ondernemers in de Torenstraat – ook twee andere zorgen naar voren gekomen. De ondernemers in het dorpshart van Castricum willen goed bereikbaar blijven voor leveranciers en pleiten voor een onderscheid tussen doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Zodat klanten nog wel vlakbij winkels kunnen parkeren omdat ze slecht ter been zijn of zware boodschappen moeten inladen. ‘Met die drie zorgen gaan we samen met ondernemers aan de slag’, belooft Beems. ‘Dit is niet het eindpunt van de participatie maar het startpunt.’

Aan het einde van het gesprek komt hij nog even terug op de brandbrief van de tientallen ondernemers. ‘Die brief was niet nodig geweest als iedereen of bijna iedereen was aangesloten bij één van de wandelingen. Maar goed, dat is niet gebeurd. Nu schrijven ze een brief en die zorgen pakken we op.’

‘Plan lijkt te veel op mislukt experiment’

Niet alleen ondernemers hebben zorgen over de collegeplannen. Diverse omwonenden uitten tijdens een inspraakavond eerder deze maand kritiek. Ze verwezen met name naar het evaluatierapport dat opgesteld is naar aanleiding van een tijdelijk autoluwe Dorpsstraat, in de zomer vorig jaar. Naar aanleiding van dit fel bekritiseerde experiment heeft de gemeente een evaluatie laten uitvoeren, inclusief een enquête onder ondernemers in het dorpshart.

De conclusies in het evaluatierapport liegen er niet om. Het merendeel van de ondernemers zegt dat het experiment niet tot meer bezoekers geleid heeft, maar wel tot meer praktische hinder. ‘Wij snappen daarom niet dat het college nu een plan presenteert dat zoveel lijkt op het experiment van vorig jaar’, legt Versteeg uit de Torenstraat uit. ‘We zijn het er met z’n allen over eens dat we als ondernemers op deze manier veel mis gaan lopen in het dorp.’

Beems bestrijdt dat het voorstel dat er nu ligt veel lijkt op de pilot van anderhalf jaar terug. Maar hoe kan het dat veel ondernemers dat anders zien? ‘Goede vraag’, zegt de wethouder. Hij denkt dat de communicatie vanuit de gemeente en berichtgeving in een huis-aan-huisblad de suggestie gewekt hebben dat er een kopie of definitieve uitrol van de pilot aankomt. ‘Dat is absoluut niet aan de orde en zet mensen dus op het verkeerde been. We weten dat de pilot destijds tot veel zorgen geleid heeft. En het is niet zo dat we die zorgen bagatelliseren. We adresseren ze.’

Angst om klanten te verliezen

Juffermans van Aldor vraagt zich af of de gemeente wel weet hoeveel mensen uit andere gemeenten de auto nemen om in het dorpshart van Castricum te winkelen. Hij vreest door een autoluwe Dorpsstraat en verkeersmaatregelen in andere straten veel klanten uit onder meer Heemskerk te verliezen. Edith van der Meer van kledingzaak JEF aan het Bakkerspleintje deelt die angst. ‘Tachtig procent van mijn klanten komt van buiten Castricum. Ik ben bang dat een deel niet meer komt als deze plannen doorgaan.’

De ondernemersdelegatie vreest dat het afsluiten van de Dorpsstraat (en andere straten) gaat leiden tot omzetverlies. Een gedachte die haaks staat op de ambitie van wethouder Beems om de leegstand in het dorpshart terug te dringen. Hij zegt dat een levendiger dorpshart met een autoluwe Dorpsstraat, meer groen en meer verbinding tussen de verschillende dorpspleinen gaat leiden tot meer en langere winkel- en horecabezoeken. En zo tot meer bezoekersuitgaven en de komst van nieuwe ondernemers. ‘Want die denken straks: hier wil ik ook aanwezig zijn’, verklaart de wethouder zijn gedachtegang. Niet alle ondernemers tonen zich overtuigd van die redenatie. ‘Ik denk dat zijn plannen juist voor meer leegstand gaan zorgen’, zegt een ondernemer die niet met naam genoemd wil worden.

Veiligheid Dorpsstraat

Ook Mull-eigenaar Van Hall toont zich kritisch over de plannen van het college. ‘Volgens de wethouders moet de Dorpsstraat veiliger worden. Maar ik heb nog geen feiten gezien over hoe veilig of onveilig de Dorpsstraat is. Zijn er statistieken? De uitgangspunten zijn voor mij onduidelijk en wat er nu ligt, vind ik niet goed.’ Andere ondernemers op de informatieavond delen zijn kritiek.

Op de vraag van deze website aan wethouder Brouwer (verkeer) of het college een onderbouwing heeft bij de uitspraak dat de Dorpsstraat een veiligere straat moet worden, reageert hij: ‘Structureel worden ongevallen in het verkeer geregistreerd, zowel alleen met materiële schade als ook met fysiek letsel. Dat gebeurt op meerdere plekken en door meerdere onafhankelijke instanties. Uit al die onderzoeken blijkt dat de Dorpsstraat de meest onveilige straat is van Castricum en zelfs in vergelijking met omliggende gemeenten.’ De bronnen van deze onderzoeken zijn volgens de gemeente niet publiekelijk toegankelijk bedoeld, al mag deze website ze wel inzien om de uitspraak van Brouwer te controleren.

‘Het komt allemaal goed. Dat is mijn boodschap’

Roel Beems, wethouder economie

Ondernemers willen meedenken over dorpshart van Castricum

Van Hall: ‘Iedereen is voorstander van een gezelliger dorpshart. De vraag is of het dorpshart gezelliger wordt bij een afsluiting van de Dorpsstraat. Als ondernemers willen wij daarom af van de haast rondom de voorgestelde verkeersmaatregelen. Wij willen graag meedenken met het gemeentebestuur, maar ook goed onderzoek laten doen naar de plannen. Nu missen we de onderbouwing en daarom zijn wij tegen de plannen.’ Beems zegt dat het college ondernemers gaat uitnodigen om in februari in groepjes op het gemeentehuis om mee te denken over de invulling van de plannen. ‘Het komt allemaal goed. Dat is mijn boodschap.’

Gemeenteraad debatteert

De gemeenteraad van Castricum debatteert vanavond over de voorgestelde maatregelen voor de korte en lange termijn. Dan wordt duidelijk hoe de verschillende fracties over de collegeplannen denken. Besluiten vallen na de jaarwisseling, wanneer precies is nog onduidelijk. Wethouder Beems zegt de politieke behandeling met vertrouwen tegemoet te zien.

Wil je deze website bedanken voor dit kritische en onafhankelijke verhaal? Deze website gebruikt geen advertenties en bestaat dankzij de donaties van lezers. Je kunt een zelfgekozen bedrag doneren via Tikkie. Bedankt!

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts