Deze bezwaren leven er tegen de locatievoorstellen voor de Cunera en Vrijeschool Castricum

vrijeschool castricum
Het huidige gebouw van Vrijeschool Castricum. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

De gemeente laat onderzoek doen naar nieuwe huisvesting voor de basisscholen Cunera en Vrijeschool Castricum. De locatievoorstellen die gepresenteerd zijn aan de gemeenteraad en andere belanghebbenden, roepen echter weerstand op van omwonenden, de schooldirecties en ouders van schoolgaande kinderen. Zij hebben donderdag hun zorgen geuit op een inspraakavond voor commissieleden.

Waar hebben we het over?

Dit dossier draait om twee basisscholen. De Cunera in Bakkum en de Vrijeschool in Castricum. Cunera zit van oudsher in een pand aan de Vondelstraat (kinderopvang en onderbouw), maar gebruikt vanwege ruimtegebrek inmiddels ook een schoolgebouw aan de nabij gelegen Professor Winklerlaan. Hier krijgt de midden- en bovenbouw les.

Vrijeschool Castricum zit sinds de oprichting vijf jaar geleden in het voormalig schoolgebouw van de Augustinusschool aan de Dokter van Nieveltweg. De gebouwen van Cunera en Vrijeschool Castricum zijn allebei dusdanig verouderd dat grondig renoveren geen optie is. De gemeente onderzoekt nieuwbouw voor Cunera en een andere locatie voor Vrijeschool. Als dat lukt, kan de voormalige Augustustinusschool – hierboven afgebeeld – tegen de vlakte en plaatsmaken voor woningbouw.

De gemeente heeft architectenbureau Heren5 een eerste onderzoek laten doen naar locatievoorstellen voor de twee scholen. De belangrijkste conclusies volgens Heren5 zijn dat er een verkeersonderzoek á 25 duizend euro nodig is om te bepalen of Vrijeschool zijn intrek kan nemen in het pand aan de Professor Winklerlaan en dat een nieuw te bouwen gebouw aan de Vondelsstraat groot genoeg kan zijn voor een Integraal Kindcentrum (IKC) voor de Cunera. Dit IKC moet ruimte bieden aan alle basisschoolklassen en een kinderopvang. En zou daarom fors groter worden dan het huidige schoolgebouw. Bewoners van de Professor Winklerlaan keerden zich daarom een jaar geleden al tegen een IKC in hun straat.

De voorstellen van het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) heeft deze bevindingen eind december gepresenteerd. Afgelopen donderdag konden mensen en organisaties inspreken tijdens een vergadering. Op 23 februari vergadert de gemeenteraad over de locatievoorstellen. Insprekers hopen dat raadsleden hun input meenemen in hun standpunt.

Schooldirecties Cunera en Vrijeschool Castricum zijn kritisch

Een nagenoeg volle publieke tribune en elf mensen die willen inspreken maken duidelijk dat het scholendossier een gevoelig onderwerp is. De insprekers zijn omwonenden van de Vondelstraat en Professor Winklerlaan, de directeuren van beide scholen en ouders van kinderen die naar Cunera gaan.

Opmerkelijk is dat de gemeente in eerste instantie alleen onderzoek liet uitvoeren naar een nieuw pand voor Cunera. Later is nieuwe huisvesting voor de Vrijeschool aan het onderzoek toegevoegd. Iets waar de directeur van Cunera niet blij mee is. ‘Dit dossier loopt voor ons al zo’n acht jaar. Wij gunnen de Vrijeschool een nieuw gebouw maar zijn heel bang dat dit (samenvoegen van onderzoeken) voor heel veel vertraging in het proces gaat zorgen. Alleen al een plek voor Cunera in Bakkum vinden is erg ingewikkeld. En voor ons maakt het niet uit wat het wordt: een locatie aan de Vondelstraat, de Professor Winklerlaan of allebei. Maar wat ons betreft mag de Vrijeschool weer uit het voorstel.’

De directeur van de Vrijeschool reageert later: ‘Wij zijn een partij in dit verhaal geworden. We wilden niet heel graag in het plan geschoven worden, want we kunnen bijvoorbeeld goed leven met een opgeknapte Augustinusschool. Maar ik snap ook dat onze huidige locatie in beeld is voor woningbouw. Voor ons is het belangrijk dat we een nieuwe locatie krijgen vanwaar de kinderen het bos en duingebied in kunnen lopen. Want buitenonderwijs is een pijler in ons onderwijs.’

Omwonenden vrezen verkeersoverlast

Omwonenden die inspreken vrezen met name meer verkeersdrukte als Vrijeschool verhuist naar de Professor Winklerlaan. Ze wijzen op de smalle straten, wirwar van (bak)fietsen, auto’s en voetgangers tijdens piekmomenten. ‘En er komt een grotere school dus ook meer verkeer en meer overlast’, zegt een omwonende. De directeur van Vrijeschool denkt daar anders over. Zij zegt dat de school zo’n tweehonderd leerlingen heeft, waarvan zeventig procent in Castricum en Bakkum woont. ‘Die komen dus vooral met de fiets. En de ouders van buiten Castricum zijn doorgaans sportief. Relatief veel van die ouders komen ook vanuit Akersloot, Limmen, Heiloo en Beverwijk op de fiets.’

Bewoners van de Vondelstraat die inspreken zijn op hun beurt bang dat een nieuw, groter gebouw voor Cunera zal leiden tot meer verkeersoverlast, geluidsoverlast van de kinderopvang en schade aan het gemeentelijke plantsoen voor de school.

Vrees voor meer natuurverlies

Op de inspraakavond schenken inwoners van Bakkum ook aandacht aan het stinzenbos achter de Professor Winklerlaan. Een stinzenbos is een bos met oude bomen, zeldzame planten en kruiden en een leefomgeving voor onder meer vleermuizen. Omwonenden wijzen erop dat er al veel bos gekapt is ten behoeve van het woningbouwproject Nieuw Koningsduin. Ze vrezen dat een verhuizing van Vrijeschool naar de Professor Winklerlaan ook het einde van dit stinzenbos betekent. Bijvoorbeeld omdat het natuurgebied verandert in een weg of parkeerplaatsen die nodig zijn voor de grotere school. Een omwonende: ‘Mocht het voorgestelde verkeersonderzoek straks uitwijzen dat de huidige infrastructuur niet haalbaar is, dan is een weg aanleggen geen optie maar moeten we concluderen dat een grotere school niet haalbaar is.’

‘Verkeersonderzoek is zonde van het geld’

Breed gedeelde kritiek is er op het door het college voorgestelde onderzoek om de verkeersdrukte rondom de Professor Winklerlaan kaart te brengen. Omwonenden noemen dat onderzoek overbodig en zonde van het geld. Er is als gezegd 25 duizend euro gereserveerd voor het onderzoek.

Ouders willen van Vrijeschool af

Ook opmerkelijk aan de inspraakavond is dat er verschillende ouders van schoolgaande kinderen van Cunera inspreken, maar geen ouders wiens kinderen op Vrijeschool Castricum zitten. De ‘Cunera-ouders’ die namens zichzelf of een groepje medestanders inspreken roepen de gemeenteraad op om ‘ambitie en focus te tonen’ en een nieuw te bouwen IKC voor Cunera aan de Vondelstraat te steunen. Vrijeschool kan volgens die ouders beter verhuizen naar een andere locatie, bijvoorbeeld de Professor Winklerlaan, of toch de voormalige Augustinusschool aanhouden.

Gemeenteraad aan zet

Met de inspraakavond achter de rug kunnen gemeenteraadsleden nadenken welk standpunt zij willen innemen in dit dossier. En – belangrijk – of zij het collegevoorstel (pdf) steunen om IKC Cunera te bouwen aan de Vondelstraat en een verkeersonderzoek te laten uitvoeren naar de haalbaarheid van Vrijeschool aan de Professor Winklerlaan. Zo ja, dan krijgt de gemeenteraad die onderzoeksresultaten te zien om vervolgens te bepalen of de school daadwerkelijk verhuist naar de Professor Winklerlaan. De gemeenteraad buigt zich op 23 februari over het dossier. Blijf op de hoogte door je hieronder aan te melden voor de gratis nieuwsbrief van nieuwsuitcastricum.nl.

Ben je blij met dit kritische artikel? Je kunt dit artikel gratis en zonder reclames lezen dankzij donaties van lezers. Bedank deze website ook door een zelfgekozen bedrag te doneren via Tikkie.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts