Castricum begroting 2023: dit wil je weten

Castricum financieel toezicht
Het gemeentehuis van Castricum. Foto: Rens Blom/nieuwsuitcastricum.nl

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft de concept-begroting van Castricum voor 2023 gepresenteerd. Die is sluitend en stelt interessante financiële veranderingen voor om de woningbouw te verbeteren, winkelgebieden op te knappen en fors meer bomen te planten. We zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

Vooropgesteld: de concept-begroting (pdf) die door B&W aan de gemeenteraad gepresenteerd is, is niet de definitieve begroting. De gemeenteraad gaat de begroting bestuderen en erover debatteren. Medio november besluit de gemeenteraad over de definitieve begroting, die dus iets kan afwijken van de conceptversie. Bijvoorbeeld omdat een meerderheid van de gemeenteraad wil dat er meer geld naar het ene onderwerp gaat dan naar het andere onderwerp.

Onzekere tijden

Roel Beems, wethouder van onder meer Financiën, vertelt in gesprek met nieuwsuitcastricum.nl en andere lokale media dat hij blij is dat de concept-begroting sluitend is. De gemeente verwacht volgend jaar 220 duizend euro over te houden op een begroting van ruim 81 miljoen euro. Maar, zegt Beems, in deze economisch onzekere tijden is het zeker mogelijk dat de gemeente meer kosten maakt dan nu begroot. ‘De hoge inflatie beïnvloedt ook de gemeente, want zij koopt diensten en producten in en is er contractueel aan gebonden om kostenstijgingen te vergoeden.’ Kostenstijgingen kunnen salarissen van hulpverleners zijn, maar ook hogere brandstofprijzen voor het wagenpark en nieuwe, dure (energie)contracten.

‘Op een begroting van 81 miljoen euro stelt een plus van 220 duizend euro weinig voor. Je moet als gemeente dus niet teveel tegenvallers krijgen onderweg’, licht Beems toe. De gemeenteraad hoeft daarom geen aanvullende plannen voor te stellen, lijkt zijn boodschap. ‘Er is komend jaar weinig ruimte om aan de knoppen te draaien. De begrotingen voor 2024 en 2025 staan allebei 1,3 miljoen euro in de plus, dus dan komt er ook meer ruimte voor de gemeenteraad.’

Dit artikel focust zich op de begroting van Castricum voor 2023, maar besteedt ook aandacht aan de jaren 2024, 2025 en 2026. Die worden namelijk veel genoemd in de 2023-begroting omdat de meeste plannen en daarom budgetten doorlopen.

Tonnen extra voor woningbouw

Meer huizen bouwen is dé boodschap van het coalitieakkoord dat in mei gepresenteerd is door Lokaal Vitaal (de partij van Beems), VVD, GroenLinks en CDA. In de begroting verandert die belofte in een concrete actie. Het college investeert vanaf 2023 elk jaar 400 duizend euro in het optimaliseren van de woningbouw. Met het budget kunnen bijvoorbeeld meer medewerkers zich richten op het behandelen van woningbouwprocedures, antwoordt Beems op de vraag hoe de gemeente die tonnen wil besteden. ‘Met extra medewerkers willen we procedures sneller en zorgvuldiger behandelen, want betere voorstellen verkleinen de kans op bezwaren en dus vertragingen.’ De extra investeringen in woningbouwprojecten moet vanaf 2025 ook financiële voordelen opleveren, benadrukt de wethouder. De gemeente verwacht in 2025 zeker 200 duizend euro extra aan leges; belastingen van woningeigenaren. Het bedrag is gebaseerd op de groei van het aantal nieuwbouwwoningen in de gemeente. In 2026 rekent de gemeente op 400 duizend euro extra aan leges.  

Ook tonnen voor extra bomen

Er gaan niet alleen extra tonnen naar woningbouw, maar ook naar het planten van bomen in de gemeente. Per 2023 belooft de gemeente niet langer 185 maar 500 nieuwe bomen per jaar te planten, onder andere om straten op te fleuren en de natuur te ondersteunen. De nieuwe aanwas was een speerpunt uit het verkiezingsprogramma van GroenLinks en is ook opgenomen in het coalitieakkoord, al was toen nog onduidelijk wat de maatregel gaat kosten. In de begroting staat dat het planten van 500 bomen volgend jaar 60 duizend euro kost, wat in de jaren erna oploopt naar respectievelijk 150, 225 en 300 duizend euro per jaar.

Centrum krijgt in 2024 een opknapbeurt

Het college van B&W wil ook werk maken van het opknappen van het centrum van Castricum. Dat is hard nodig, zegt Beems. Er liggen diverse conceptplannen op de plank, maar ook Beems weet niet goed waarom de vorige college en gemeenteraad er weinig mee gedaan hebben. Dat moet veranderen. Volgend jaar wil het college plannen laten goedkeuren door de gemeenteraad, om ze vervolgens aan te besteden en eventuele bezwaren bij omwonenden en winkeliers op te lossen. In 2024 moeten de werkzaamheden starten.

Het college reserveert vanaf 2024 jaarlijks 65 duizend euro voor het opknappen van het dorpscentrum. Beems: ‘Die 65 duizend euro per jaar is boekhoudkundig want de daadwerkelijke kosten liggen hoger, maar we schrijven ze in tientallen jaren af. De investering loopt in de zeven cijfers. Maar daar moeten we niet van schrikken. Castricum is in de basis een financieel gezonde gemeente die de afgelopen jaren goed op de winkel heeft gepast, en nu is het tijd om een kwaliteitsslag te maken.’ Wát het college daadwerkelijk wil veranderen aan het dorpscentrum, blijft echter nog onduidelijk. Er lijkt begin december een presentatie gepland te staan voor de gemeenteraad – wordt vervolgd dus.

Budget voor onderzoeken en nota’s

In de begroting van Castricum voor 2023 is ook te lezen dat de gemeente eenmalig budget vrijmaakt voor diverse onderzoeken en nota’s. Zo is er volgend jaar 2023 beschikbaar om een nieuwe horecanota op te stellen, een beleidsdocument dat de gemeente door een extern bureau laat opstellen in samenwerking met horecaondernemers en andere belanghebbenden. Ook komt er 20 duizend euro vrij om alle verkeersborden in de gemeente onder de loep te nemen en 40 duizend euro om een onderzoek uit te voeren of een groep sportverenigingen in Akersloot samen één nieuw Omni-sportpark kunnen vormen.

Lokale woonlasten stijgen beperkt

De lokale woonlasten – de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing – stijgen in 2023 met zo’n 3,85 procent. Een gemiddeld Castricums huishouden betaalt volgend jaar daarom enkele tientallen euro’s meer dan dit jaar, rekende nieuwsuitcastricum.nl uit. De stijging komt door de inflatie. Beems: ‘Wij hebben ons uiterste best gedaan om de lasten zoveel mogelijk te beperken.’

Begroting Castricum 2023: eenzaamheid bestrijden

Voor het eerst maakt de gemeente ook structureel geld vrij om eenzaamheid onder Castricummers te bestrijden. Dit doet het college na goede resultaten van een eenjarig programma dat eenzaamheid onder ouderen tegen moest gaan. Het nieuwe programma kost de gemeente 25 duizend euro per jaar en is bedoeld voor alle inwoners, ongeacht hun leeftijd. Concrete informatie over hóe de gemeente eenzaamheid wil bestrijden, volgt later. Eenzaamheidsbestrijding was dit voorjaar één van de speerpunten van het CDA, nu één van de vier coalitiepartijen.

Fietspad Limmen – Akersloot

De gemeente investeert verder in een fietspad tussen Akersloot en Limmen, wat vanaf 2025 jaarlijks 100 duizend euro kost. Er wordt in 2023 ook 15 duizend euro uitgegeven aan het opstellen van een verkeersplan voor Zandzoom Limmen. De totale kosten voor dit verkeersplan bedragen 50 duizend euro.

Een buffer van een paar ton

Een ander noemenswaardig punt is dat het college in 2023 totaal 300 duizend euro achter de hand houdt voor ‘de uitvoering van de overige zaken in het coalitieakkoord waarvoor nu nog geen extra midden voor zijn geraamd.’ In 2024 gaat het opnieuw om 300 duizend euro, vanaf 2025 om 400 duizend euro.

De gemeenteraad besluit medio november of de concept-begroting ook de definitieve begroting wordt. Er kunnen dus nog zaken en bedragen wijzigen.

Wil je elke zondag een gratis e-mail ontvangen met alleen écht nieuws uit Castricum? Meld je hieronder aan.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts