Castricum Kadernota 2023: waarom de gemeente een tekort verwacht

Castricum financieel toezicht
Het gemeentehuis van Castricum. Foto: Rens Blom/nieuwsuitcastricum.nl

Aanstaande donderdag, 2 juni, vergadert de gemeenteraad van Castricum over de Kadernota 2023. Geen sexy onderwerp, maar wel een heel belangrijke. De Kadernota vormt namelijk de opmaat voor de begroting van 2023, die het gemeentebestuur dit najaar vaststelt.

Omdat de gemeente (in)direct werkt met belastinggeld, is het fijn dat je als inwoner, organisatie en bedrijf je mening kunt geven over de Kadernota.

Je kunt op 2 juni tussen 19:30 en 20:45 op het gemeentehuis technische (financiële vragen) stellen aan experts van de gemeente of een voorstel doen. Leden van de gemeenteraad hebben tot 7 juni 12:00 om een motie of amendement in te dienen rondom de kadernota. Daarna volgt een preadvies van het college (13 juni) en de besluitvorming (eindigend op 23 juni). De Kadernota 2023 is hier als pdf te lezen en telt 27 pagina’s. In de Kadernota vind je vooral tabellen met budgetten voor taken oftewel kosten en opbrengsten van de gemeente.

Gemeente verwacht een tekort vanaf 2024

Wat opvalt is dat de gemeentelijke begroting in 2022 en 2023 vrijwel gegarandeerd sluitend is, maar dat de gemeente een tekort verwacht voor 2024 en verder. Wel verwacht de gemeente dat de Rijksoverheid met extra budget komt voor diverse gemeentelijke taken, waardoor ook 2024 en 2025 een sluitende begroting krijgen. 2026 blijft nog wel een tekort houden. Dat komt onder andere omdat de gemeente nog niet weet hoeveel de Rijksoverheid in 2026 gaat bijdragen.

Goed om te weten is dat de verwachtingen van het gemeentebestuur gebaseerd zijn op bestaande coalitieakkoorden en afspraken. Vorige week is een nieuw college van burgemeester & wethouders (B&W) gestart met een ambitieus coalitieakkoord ‘op de hoofdlijnen’. Het coalitieakkoord stelt nogal wat plannen voor die grote financiële impact kunnen hebben op de meerjarenbegroting van de gemeente.

Niet voor niets lees je in de Kadernota 2023 de zin ‘Effecten van het nieuwe coalitieakkoord zijn niet meegenomen’ en publiceert het coalitieakkoord al op pagina 4 een ‘advies’ van de BUCH-organisatie dat als volgt luidt: ‘Vooralsnog lijkt het erop dat de ambities verder gaan dan de beschikbare financiële middelen; dat vraagt om een nadere prioritering en fasering, alsmede een analyse van mogelijkheden om extra geld binnen te krijgen [..].’

Castricum Kadernota 2023 conclusie

Om positief af te sluiten: in 2021 hield de gemeente onder de streep geld over. Bijna 1,6 miljoen euro, heel anders dan het verwachte tekort van 99 duizend euro. Het gemeentebestuur stelt voor om 346 duizend euro te storten in ‘overloopreserves’ voor onder meer de GGZ en omgevingsplannen. De resterende 1,2 miljoen euro kan toegevoegd worden aan de algemene reserve.

Wil je elke zondag een gratis e-mail ontvangen met alleen écht nieuws uit Castricum? Meld je hieronder aan.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts