Het verkiezingsprogramma van D66 Castricum (2022) uitgelegd

Harold Ebels D66 Castricum
D66-lijsttrekker Harold Ebels. Foto: Douwe Jepma

Nieuwsgierig naar het verkiezingsprogramma van D66 Castricum, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022? Deze website heeft het verkiezingsprogramma doorgenomen en publiceert een samenvatting inclusief toelichting van de lijsttrekker.

Het verkiezingsprogramma van D66 telt vijftien pagina’s en is hier als pdf te lezen. Ik, journalist Rens Blom, heb het programma doorgenomen en vervolgens gebeld met lijsttrekker Harold Ebels voor een toelichting op mijn vragen. D66 heeft nu 2 van de 25 zetels in de gemeenteraad en hoopt er met de verkiezingen drie te veroveren.

D66 Castricum verkiezingsprogramma over wonen

Allereerst wonen, een heet hangijzer in Castricum. D66 pleit ervoor dat nieuwe woningbouwlocaties minimaal dertig procent sociale huur- en koopappartementen krijgen. Ook wil de partij dat Castricummers voorrang krijgen bij het kopen van nieuwbouwwoningen met een verkoopprijs tot 355.000 euro, met een doorverkoopregeling. Het verkiezingsprogramma maakt tussen de regels door duidelijk dat D66 zich voorbereidt op hogere nieuwbouw op locaties waar nu laagbouw staat. Bijvoorbeeld sporthal de Bloemen, zwembad de Witte Brug en de Maranathakerk.

Geen aparte supermarkt

D66 wil zich blijven richten op de bestaande winkelgebieden en is daarom geen voorstander van een nieuw te bouwen supermarkt buiten de dorpscentra. Ik noem dit standpunt omdat DekaMarkt een nieuwe vestiging in Bakkum wil bouwen met daarboven 25 tot 30 huurappartementen, waarvan 30 procent sociale sector. Een meerderheid van de gemeenteraad is in juni 2021 akkoord gegaan (pdf) met de bouw van een extra supermarkt in Castricum of Bakkum. Dat schept kansen voor DekaMarkt.

Nachtvluchten en circus met dieren verbieden

D66 wil alle nachtvluchten van Schiphol verbieden om de overlast die (sommige) Castricummers ervaren te stoppen. Ebels benadrukt dat zijn partij het ‘economisch belang van Schiphol wel onderkent.’

De partij wil ook alle evenementen met dieren verbieden. Inclusief het circus, bevestigt de lijsttrekker. Hij voegt eraan toe dat D66 ook evenementen met reptielen, vogels en grote zoogdieren wil verbieden. Ook al staat de wet dergelijke evenementen wél toe.

Fietstunnels onder de spoorondergangen

In het verkiezingsprogramma van D66 lees je ook dat de partij open staat voor het ‘aanleggen van lage fiets- en personenauto-onderdoorgangen bij de huidige gelijkvloerse kruisingen’. Wat betekent dat concreet, vroeg ik Ebels. Hij geeft aan dat D66 zich kan vinden in het aanleggen van fietserstunnels onder de spoorovergangen, breed genoeg zodat er ook een ambulance door kan. De tunnels mogen echter niet door auto’s en vrachtwagens gebruikt worden, geeft hij aan. D66 zegt namelijk absoluut géén voorstander te zijn van complete ‘ondertunneling’.

Twee IKC’s

Als het aan D66 ligt, gaat het gemeentebestuur vaart maken met het aanwijzen van locaties voor een Integraal Kind Centrum (IKC). Waar de partij die wil laten bouwen, wordt echter niet duidelijk uit het verkiezingsprogramma. Sommige partijen spreken wel schriftelijk hun voorkeur uit. Ebels verklaart desgevraagd dat D66 de voorkeur heeft voor IKC’s aan de Koekoeksbloem en de Professor Winklerlaan, maar ook openstaat voor andere locaties.

Cameratoezicht moet anders

In het verkiezingsprogramma van D66 staat ook dat de partij zich kan vinden in ‘beperkt cameratoezicht onder strikte voorwaarden’ op risicolocaties zoals kroegen. Wat vindt Ebels er dan van dat het permanente cameratoezicht rondom die kroegen al jaren de wet schendt? En dat de gemeente Castricum hier nog steeds niets aan veranderd heeft, ondanks schriftelijke beloftes in oktober? ‘Ik heb begrepen dat de gemeente begin april aan de voorwaarden hoopt te voldoen, en daar blijven wij scherp op. Permanent cameratoezicht is niet iets waar wij voorstander van zijn, want de camerapaal maakt niet duidelijk of hij aan- of uitstaat en wij willen dat het cameratoezicht een duidelijke einddatum heeft.’

Liever een lokale wethouder

D66 geeft ook aan een voorkeur te hebben voor wethouders die uit Castricum komen. Ebels: ‘Vooropgesteld vinden we dat de juiste persoon de juiste wethoudersportefeuille moet krijgen. Maar we hebben gemerkt dat een warm hart voor Castricum en lokale kennis en een netwerk een meerwaarde kunnen hebben voor het functioneren van een wethouder.’ De partij zegt ook open te staan voor een wethouder die niet uit de buurt komt, maar wil wel ‘aantoonbare betrokkenheid bij de gemeente die verder gaat dan een dagje naar het strand.’ Castricum heeft drie wethouders, die niet allemaal in de gemeente wonen.

D66 Castricum verkiezingsprogramma: geen hogere gemeentelijke belastingen

D66 is ‘in principe’ tegen het verhogen van gemeentelijke belastingen, behalve voor de inflatiecorrectie of ‘het kostendekkend houden van specifieke diensten.’

De partij wil meer gemeentelijke inzet om het gebruik van elektrische voertuigen aan te jagen, wil dat de gemeente voldoende laadpalen voor die voertuigen regelt en oppert dat de gemeente haar eigen wagenpark kan vervangen door elektrische voertuigen. Een ander interessant punt: D66 ‘zet zich af’ tegen een begrotingsmaatregel die in 2024 ingaat; flink bezuinigen op de cultuursubsidies.

Kapvergunning herinvoeren

De gemeente Castricum heeft een paar jaar geleden de kapvergunning voor bomen afgeschaft. De gemeente doet nu eerst onderzoek voordat het besluit om een gezonde boom wel of niet te verwijderen, en plaatst verplicht een nieuwe boom terug. Dat is er relatief vaak een met een kleinere kroon, zeggen critici. Zij willen de kapvergunning terug om oude bomen met een grote kroon te sparen. Een petitie van inwoners om die vergunning te herinvoeren, is in al die jaren tot dusver 740 keer ondertekend. Ook D66 wil de kapvergunning terug.

Wil je elke zondag een gratis e-mail ontvangen met alleen écht nieuws uit Castricum? Meld je hieronder aan.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts