3 dingen die je wil weten over de Kadernota 2024 van Castricum

Castricum financieel toezicht
Het gemeentehuis van Castricum. Foto: Rens Blom/nieuwsuitcastricum.nl

In de Kadernota 2024 lees je hoe de gemeente Castricum er financieel voorstaat en welke plannen er op de agenda staan. Weinig mensen lezen de Kadernota, want het is een lang en technisch document. In dit artikel lees je daarom over de drie belangrijkste onderwerpen.

De gemeente Castricum publiceert elke lente een Kadernota, die een goed inkijkje biedt in de financiële gezondheid van de gemeentekas en wat bestaande en nieuwe plannen kosten. De gemeenteraad behandelt de Kadernota in juni, waarna het college van burgemeester en wethouders de plannen uitwerkt en in het najaar de definitieve begroting presenteert.

1. Gemeente verwacht vanaf 2026 een begrotingstekort

De gemeente Castricum verwacht dit jaar een positief begrotingssaldo van 277 duizend euro. Dat is iets meer dan de 220 duizend euro waar Roel Beems, wethouder van onder meer Financiën, in september vorig jaar op rekende. Hij zei toen: ‘Op een begroting van 81 miljoen euro stelt een plus van 220 duizend euro weinig voor. Je moet als gemeente dus niet teveel tegenvallers krijgen onderweg’, licht Beems toe. De gemeenteraad hoeft daarom geen aanvullende plannen voor te stellen, lijkt zijn boodschap. ‘Er is komend jaar weinig ruimte om aan de knoppen te draaien. De begrotingen voor 2024 en 2025 staan allebei 1,3 miljoen euro in de plus, dus dan komt er ook meer ruimte voor de gemeenteraad.’

Maar in de Kadernota 2024 van Castricum zijn die plus 1,3 miljoen euro voor 2024 en 2025 fors naar beneden bijgesteld. Volgend jaar houdt de gemeente naar verwachting slechts 68 duizend euro over en in 2025 moet dat 181 duizend euro zijn. ‘Je hoeft als gemeente geen dikke winst te maken, wel een gezonde plus houden’, zegt Beems in gesprek met nieuwsuitcastricum.nl.

Of dat na 2025 gaat lukken is echter de vraag. Vanaf 2026 rekent de gemeente op een sterk negatief resultaat. Bijna – 1,7 miljoen euro in 2026 en in 2027 zelfs – 7,3 miljoen euro. Het tekort komt volgens Beems door veranderingen in het financiële beleid van de Rijksoverheid – die voor een groot deel de gemeentelijke begrotingen financiert.

Sparen

Om die reden stelt Beems als verantwoordelijk wethouder namens het college voor dat de gemeente nu 250 duizend euro per jaar gaat sparen. ‘Dat hadden we ook niet kunnen doen, dan hadden we volgend jaar een nog beter resultaat maar komt de klap in 2026 harder aan. Onze boodschap aan de gemeenteraad is dat we ons zoetjes aan moeten voorbereiden dat we een lokale verantwoordelijkheid hebben om oplossingen te creëren. En wellicht valt het mee, want de cijfers voor 2026 en 2027 staan nog niet vast. De Septembercirculaire moet hier meer duidelijkheid over geven. Die komt de dag na Prinsjesdag (in september, red.) dus de effecten zijn niet verwerkt in deze Kadernota.’

2. Financiële tegenvallers

Elke gemeente kampt met financiële tegenvallers. Zo ook Castricum. In de Kadernota 2024 lees je er meer over en dat is interessant, want de gemeente vertelt zelf doorgaans weinig over deze tegenvallers (en liever over wat er goed gaat). In de Kadernota lees je bijvoorbeeld dat er ruim 118 duizend euro extra nodig is voor de bouw van een nieuwe strandpost voor de Reddingsbrigade en EHBO. ‘Reden hiervoor zijn de sterk gestegen bouwkosten in het afgelopen jaar.’ De totale kosten komen zo op 639 duizend euro uit.

Ook de verbouwing van de raadszaal – waar de gemeenteraad vergadert – kost meer. Waar werd uitgegaan van 90 duizend euro, stelt het college van burgemeester en wethouders nu voor om 150 duizend euro verbouwingsbudget aan te houden.

Het projectmanagement rondom de toekomst van de Beverwijkerstraat – wel of geen tunnel onder de spoorovergang? – valt ook duurder uit nu deze discussie zich blijft voortslepen. Er is daarom 318 duizend euro extra nodig, zo staat in de Kadernota. Nog meer extra budget is vereist voor de reconstructie van de Rijksweg in Limmen, onder andere door uitstel en gestegen kosten. De gemeente moet 650 duizend euro extra ophoesten, bovenop de gereserveerde 3,25 miljoen euro. ‘Hierbij is nog geen rekening gehouden met een indexatie van de prijzen’. Deze zin voorspelt dat de kosten nog verder kunnen oplopen.

En volgens de gemeente geen tegenvaller maar een investering, is dat er akoestische wanden geplaatst moeten worden in vier gymzalen. De nagalmtijd is namelijk te hoog, waardoor sporters kans lopen op gehoorbeschadiging. Daarnaast vernieuwt de gemeente een deel van de sportmaterialen in de zalen. De totale investering: negentigduizend euro.

3. Interessante kostenposten

In de Kadernota 2024 van de gemeente Castricum staan ook allerlei interessante kostenposten. Die gaan over heel verschillende onderwerpen. Hieronder drie onderwerpen die deze website opvallen.

Nieuwe burgemeester

Dit jaar moet de gemeente een nieuwe burgemeester vinden omdat de vorige een baan in het onderwijs genomen heeft. De zoektocht naar een nieuwe burgemeester duurt een paar maanden en kost vooral veel ambtelijke uren. Castricum reserveert dertigduizend euro voor de aanstelling van een nieuwe burgemeester.

Extra handhaving in het weekend

En het college van burgemeester en wethouders stelt het volgende voor: ‘Tijdens de coronaperiode is het weekendtoezicht door onze buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) geïntensiveerd. Onze boa’s waren daardoor niet alleen van maandag tot en met vrijdag zichtbaar en aanspreekbaar op straat, maar ook in (de avonduren van) het weekend. Dit heeft een positief effect op het veiligheidsgevoel van onze inwoners. Tijdens de weekenddiensten pakken onze boa’s allerlei belangrijke thema’s op, zoals: evenementen, parkeeroverlast, dumpen afval, hangjeugd etc. Wij stellen voor om dezelfde inzet als de afgelopen twee jaar in de weekenden te continueren. Hiervoor is extra budget nodig.’

Er is per jaar tussen de 26 duizend en 28 duizend euro nodig voor dit extra toezicht. De gemeenteraad gaat bij het instemmen van de Kadernota 2024 automatisch akkoord met deze kostenpost, maar kan ‘m in theorie ook aanpassen of schrappen als een meerderheid van de raadsleden het bedrag bijvoorbeeld te hoog vindt. Dit kan overigens ook bij andere kostenposten.

Parkmanager Castricummerwerf

De derde interessante kostenpost is het inhuren van een parkmanager voor het bedrijventerrein Castricummerwerf. Dit bedrijventerrein krijgt een flinke renovatie, betaald door ondernemers en de gemeente. Een parkmanager is het aanspreekpunt voor ondernemers, bijvoorbeeld als een lantaarnpaal omvergereden is of er problemen zijn met (camera)toezicht. De parkmanager zet meldingen door naar de gemeente of andere partijen. De gemeente Castricum reserveert in de Kadernota 2024 dertienduizend euro voor het inhuren van een parkmanager.

Maar navraag van deze website bij de woordvoering van de gemeente leert dat Castricum de helft van dit bedrag kan terugvragen bij de Provincie Noord-Holland. De kostenpost valt dus lager uit dan verwacht. Wethouder Beems zegt dat de gemeente in 2023 tot en met 2026 wil betalen voor het parkmanagement en dat het de bedoeling is dat de lokale ondernemers dit betalingsdeel in 2027 overnemen.

Wil je elke zondag een gratis e-mail ontvangen met alleen écht nieuws uit Castricum? Meld je hieronder aan.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts