Een nieuw zwembad in Castricum: college werkt deze twee plannen uit

Het college van Castricum werkt twee plannen uit voor een nieuw zwembad op Noord-End in Castricum. Het ene plan stelt voor om alleen een zwembadcomplex te bouwen, waar het andere plan een nieuw zwembadcomplex met twee aangrenzende sporthallen omvat. De komende maanden laat het college uitrekenen wat de twee zwembadplannen kosten, waarna de gemeenteraad voor de herfst kan besluiten met welk plan de gemeente doorgaat. In dit artikel lees je wat er momenteel (nog niet) duidelijk is.

Waar hebben we het over?

De gemeente Castricum wil een nieuw zwembadcomplex laten bouwen dat de Witte Brug moet vervangen. Dit zwembadcomplex in het centrum van Castricum is sterk verouderd. Ook sportcomplex de Bloemen op Noord-End is verouderd. Beide panden zijn van de gemeente, die na jaren debatteren en diverse onderzoeken onder een nieuw college nu twee redelijk concrete plannen presenteert. In beide plannen financiert de gemeente de bouw van het complex en betaalt het jaarlijks een nog onbekend bedrag om het complex overeind te houden.

De Witte Brug is sterk verouderd. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

Een sober plan laat de Bloemen vooralsnog intact en bouwt praktisch naast de Bloemen en het Jac. P. Thijsse College een nieuw zwembadcomplex met een wedstrijdbad en tribune, een instructiebad, een recreatiestrook en een commerciële ruimte. Sporthallen toevoegen zou dan later alsnog kunnen. Een uitgebreider plan stelt eenzelfde complex voor, aangevuld met twee sporthallen. Sportcomplex de Bloemen kan dan tegen de vlakte.

De twee zwembadplannen. Afbeelding: gemeente Castricum

College wil zwembad en sporthallen

Verantwoordelijk wethouders Roel Beems en Valentijn Brouwer hebben samen met de interne en externe projectbegeleiders een voorkeur voor het uitgebreidere plan. Dit plan biedt meer pluspunten, zegt Beems in gesprek met nieuwsuitcastricum.nl. Het gesprek vindt plaats naar aanleiding van een raadsinformatiebijeenkomst over de voortgang van de plannen voor een nieuw zwembadcomplex in Castricum. Die informatiebijeenkomst vindt kort na het gesprek plaats en werd eerder aangekondigd.

Zwembad Castricum plannen: ontwerp

Op de informatiebijeenkomst krijgen gemeenteraadsleden, omwonenden en andere belangstellenden voor het eerst een beeld bij de plannen voor een nieuw zwembad in Castricum. De zogeheten artist impressions geven een indruk van het mogelijke eindresultaat, maar zijn zeker nog niet definitief. De impressies gelden in de basis voor beide zwembadcomplexen, al is het complex in het tweede plan groter omdat het ook twee sporthallen huisvest.  

Hier moet het nieuwe zwembad verrijzen. Afbeelding: AGS Architecten

Het nieuwe zwembadcomplex is een vierkant gebouw met veel grote ramen en deels groene gevels. Op het dak moeten honderden zonnepanelen komen – waarover zo meteen meer. Het zwembadcomplex krijgt een begane grond en een verdieping voor de kleedkamers en tribune. Bij het zwembadcomplex komen parkeerplaatsen voor auto’s, een speciaal invalidenparkeerterrein en een grote fietsenstalling. Naast het complex moet ook een ‘beweegplein’ verschijnen, aangevuld met een ‘voorplein’ vol paden, bankjes en een ligweide waar bezoekers op kunnen zonnebaden, sporten en relaxen. Onderstaande afbeeldingen, afkomstig van AGS Architecten, geven een indruk van het mogelijke eindresultaat.

Zwembadcomplex zonder gasaansluiting

Een interessant punt is dat de gemeente Castricum een nieuw zwembadcomplex zonder gasaansluiting wil. Wat betekent dat het zwembadcomplex alle energie en warmte moet realiseren via een elektra-aansluiting. Maar netbeheerder Liander heeft aangegeven dat het de komende vijf jaar geen volwaardige elektriciteitsaansluiting kan creëren voor een nieuw zwembadcomplex, aldus Beems. ‘We kunnen de aansluiting van de Witte Brug als het ware meeverhuizen, maar de resterende negentig procent van de stroom moet het zwembadcomplex zelf opwekken. En dat blijkt mogelijk.’

Een externe deskundige legt op de raadsinformatiebijeenkomst uit hoe. Stroom is te realiseren door honderden zonnepanelen op het dak van het complex te plaatsen. En wellicht ook op andere daken, zoals die van het Jac. P. Thijsse College en de sportverenigingen. Een collectorveld moet in de warmte voorzien. Een collectorveld bestaat uit buizen onder een kunstgrasveld, waarbij de zon de buizen verwarmt en die warmte naar het zwembadcomplex vloeit. Rondom het zwembad liggen kunstgrasvelden. In de zomer zijn stroom en warmte eenvoudiger te realiseren dan in de winter, beaamt de deskundige. Daarom onderzoekt de projectgroep of het mogelijk is om energie op te slaan in een warmtekoude-opslag en/of een bassin, allebei ondergronds. Stroom opslaan willen de partijen doen in buurtbatterijen, een soort garages waar een batterij in zit.

Volgens Beems zijn er vanuit de provincie Noord-Holland, de Rijksoverheid en de Europese Unie subsidies aan te vragen voor duurzaamheidsinvesteringen in het nieuwe zwembadcomplex. ‘De kapitaalslasten zijn eenmalig hoger omdat je een deel van de kosten zelf investeert bij de bouw, maar de energielasten zijn maandelijks veel lager en kunnen mogelijk zelfs terug naar nul.’

CO2-uitstoot verkleinen

Een duurzaam zwembadcomplex helpt de gemeente Castricum ook om de CO2-uitstoot van publieke gebouwen fors terug te dringen, bezweren Beems en Brouwer. Want het huidige zwembad en sportcomplex de Bloemen stoten heel veel CO2 uit vanwege hun hoge stroom- en gasverbruik, zegt ook de externe deskundige in zijn presentatie. ‘Onzin’, werpt Michiel Schoenmaker als exploitant van de Bloemen tegen als hij plaatsneemt op de inspreekstoel. ‘Deze cijfers zijn het viervoudige van mijn verbruik, dat kan ik aantonen met mijn verbruikstanden. De gemeente neemt notabene zelf jaarlijks mijn elektrastand op.’ Verantwoordelijk wethouder Brouwer zegt zich te baseren op aangeleverde cijfers, maar belooft er nog eens naar te kijken.

Waar moet Club Karakter heen?

Schoenmaker legt ook een andere zere plek bloot. Namelijk dat sportschool Club Karakter gevestigd is in de Bloemen en dat contractueel met de gemeente is afgesproken dat als de Bloemen eerder dan 2035 tegen de vlakte gaat, Club Karakter meeverhuist naar het nieuwe complex. ‘Maar ik zie de sportschool niet terugkomen in de gepresenteerde plannen’, zegt Schoenmaker. Beems beaamt dit en zegt: ‘Dit is de denkrichting waar we mee bezig zijn. We hebben nog niet op alle vragen antwoord.’

Een antwoord dat ook opgaat voor de vraag van Schoenmaker over de term ‘commerciële activiteiten’ in het nieuwe complex. ‘We hebben contractueel afgesproken dat commerciële activiteiten in het nieuwe pand niet mogen concurreren met de Bloemen.’ De horecagelegenheid staat hier overigens los van. Andere insprekers op de avond, vertegenwoordigers van een muziekvereniging, paardensportvereniging en lokale invalidenvereniging, voelen zich door het college vergeten in de vorming van de plannen. De wethouders beloven met hen in gesprek te gaan.

Links een impressie van het nieuwe zwembadcomplex met twee sporthallen en pleinen. Afbeelding: AGS Architecten

In de zomer duidelijkheid over zwembad Castricum plannen

Het college wil de businesscase, dus twee uitgewerkte plannen voor een nieuw zwembadcomplex, rond het zomerreces aan de gemeenteraad voorleggen. Er is in de komende drie tot vier maanden nog veel uit te werken, geeft Beems toe. Alleen al op financieel gebied moet er bijvoorbeeld per plan onderzocht worden welke subsidiebedragen er mogelijk zijn, hoeveel het kost om de complexen te bouwen en welk bedrag de gemeente jaarlijks moet uitgeven om het complex overeind te houden. De vraag is of dit bedrag in één of beide plannen onder de 860 duizend euro per jaar wordt – het bedrag dat de gemeenteraad als maximum bepaald heeft. Beems wil hier als wethouder van financiën niet op vooruitlopen en zegt de berekeningen af te wachten voordat hij de businesscase voorlegt aan de gemeenteraad.

In de komende maanden moet er ook duidelijkheid komen over de realisatie en exploitatie van het nieuwe zwembadcomplex. De gemeente besteedt deze twee zaken los uit en praat nog steeds met de lokale Initiatiefgroep Nieuw Zwembad ‘over hun rol in de verschillende stappen van het proces’, zo wordt duidelijk uit de presentatie. Deze Initiatiefgroep heeft eerder gezegd de realisatie en exploitatie op zich te willen nemen.  

Sober zwembadcomplex kan eerder openen

Beide plannen voor een nieuw zwembad in Castricum kennen risico’s, waaronder stijgende bouwprijzen, het stikstofbeleid en bezwaren in de bestemmingplanprocedure. Een ander risico is dat het open houden van de Witte Brug technisch en financieel onhaalbaar wordt voordat het nieuwe complex opent. Bijvoorbeeld omdat het pand onveilig wordt of als de Witte Brug de energierekening niet kan betalen; het huidige energiecontract loopt 1 januari 2024 af. Wat er gebeurt als de Witte Brug in de problemen komt, wordt op deze informatieavond niet duidelijk.

Wel dat het zwembad nog jaren vol moet houden. Een nieuw, sober zwembad – zonder sporthallen – kan op zijn vroegst in het voorjaar van 2026 openen. Het uitgebreidere complex met sporthallen is volgens Beems rond de kerst van 2027 klaar.

De gemeenteraad krijgt als gezegd in de zomer duidelijkheid over de haalbaarheid en kosten van de twee zwembadplannen. Het is de bedoeling dat zij hier in september over vergadert en in oktober een besluit neemt. Beems heeft er vertrouwen in dat dit gaat gebeuren. Nee, moét gebeuren. ‘Want we praten hier al zo lang over, we moeten nu doorpakken.’

Geïnteresseerden kunnen de presentatie bekijken via deze pdf op de gemeentewebsite.

Heeft dit artikel je geholpen? Deze website is gratis en reclamevrij en draait op donaties van lezers. Je kunt eenmalig een zelfgekozen bedrag overmaken via een Tikkie. Bedankt!

Wil je elke zondag een gratis e-mail ontvangen met alleen écht nieuws uit Castricum? Meld je hieronder aan.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts