Gemeenteraad stuurt nieuwbouwplan Cunera terug naar tekentafel

Cunera bakkum
De Cunera aan de Vondelstraat. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

De gemeenteraad van Castricum heeft een vette streep gezet door het raadsvoorstel dat locaties schetst voor een nieuwbouwplan voor Cunera. Alle acht politieke partijen uitten scherpe, uiteenlopende kritiek op de plannen en willen Vrijeschool uit dit plan halen. Wethouder Valentijn Brouwer (onderwijs) moet terug naar de tekentafel.

Waar hebben we het over?

Twee weken na de drukbezochte inspraakavond vergaderde de gemeenteraad afgelopen donderdag over het raadsvoorstel dat door het college naar voren is geschoven. Basisscholen Cunera en Vrijeschool Castricum zijn allebei aan een nieuw gebouw toe, maar waar moeten de twee nieuwe scholen verrijzen? En moet de Cunera, die nu op twee locaties zit, één groter nieuw pand krijgen of weer genoegen nemen met twee locaties?

Wethouder Brouwer vroeg de gemeenteraad via het raadsvoorstel (pdf) onder andere om in te stemmen met de Vondelstraat als locatie voor een Integraal Kindcentrum (IKC) Cunera en verkeersonderzoek te doen naar de haalbaarheid voor Vrijeschool aan de Professor Winklerlaan.

De gepresenteerde locatievoorstellen kampten met allerlei kanttekeningen. Een openbaar grasveld zou wellicht veranderen in een onofficieel schoolplein, een deel bos moet wellicht plaatsmaken voor asfalt en omwonenden vrezen naast verkeersoverlast ook meer geluidsoverlast. Een deel van de omwonenden is ook tegen hogere nieuwbouw.

Gemeenteraad niet enthousiast over dit nieuwbouwplan Cunera

Op de avond van de politieke behandeling zat de publieke tribune weer bijna helemaal vol. Vertegenwoordigers van de acht politieke fracties hebben in totaal anderhalf uur tijd mogen uitleggen wat ze van het raadsvoorstel vinden.

Geen van de acht partijen vond het raadsvoorstel goed genoeg om ermee in te stemmen. Paulien Zwikker (De VrijeLijst) gaf direct aan dat haar partij wilde dat de wethouder het raadsvoorstel zou intrekken. Mariska El-Ouni van D66 vond dat het college de gemeenteraad en omwonenden ‘voor het lapje en aan het lijntje gehouden heeft wat betreft het onderzoek en de participatie.’ Ze hekelde ook het plan om te besluiten over een IKC Cunera en pas daarna vervolgonderzoeken te starten. Ralph Castricum (Forza) was ook uiterst kritisch. ‘Ik draai nu zo’n negen jaar mee als raadslid en zo’n slecht voorstel heb ik in tijden niet gezien. Ik kan mij goed voorstellen dat omwonenden, natuurliefhebbers en Vrijeschool op hun achterste benen zijn gaan staan.’ Volgens Tessa de Bree (VVD) ‘lijkt de wethouder last te hebben van tunnelvisie.’

Uit de betogen van de raadsleden vallen diverse interessante standpunten rondom het nieuwbouwplan voor Cunera op te maken. Hieronder vind je in willekeurige partijvolgorde een samenvatting van de standpunten per partij;

De VrijeLijst

De VrijeLijst wil dat het college aan de slag gaat met een integraal onderwijsplan en Vrijeschool uit het huidige plan haalt. ‘Misschien kan Vrijeschool op de huidige locatie, in het centrum van Castricum, blijven als dit gebouw gemoderniseerd wordt. En wellicht is er op dezelfde locatie ook woningbouw mogelijk.’

D66

D66 ziet het liefst een IKC Cunera op één locatie verrijzen. ‘Maar het moet wel kunnen, en tegen welke offers dan?’ De offers blijken voor D66 te groot. ‘Een voltallig IKC past niet aan de Vondelstraat of Professor Winklerlaan. Dus willen we een IKC op twee locaties: de onder- en bovenbouw van de Cunera aan de Vondelstraat en de kinderopvang en gymzaal aan de Professor Winklerlaan.’ De partij wil Vrijeschool uit het huidige plan halen.

Forza

Forza wil de Cunera laten opknappen en er geen IKC van maken. ‘Dat is onze eerste prioriteit.’ Ook wil de partij Vrijeschool op de huidige locatie laten.

GroenLinks wil IKC Cunera aan de Vondelstraat en Vrijeschool aan de Professor Winkerlaan. ‘Als Vrijeschool verhuist, kunnen we zeker tachtig tot honderd woningen bouwen op de huidige locatie in het dorpshart. En omdat het volledige gemeentegrond is, kunnen we er bij wijze van spreken honderd procent sociale woningbouw van maken.’

De partij oppert ook om de Vondelstraat rond Cunera autovrij te maken en zo om te toveren tot een schoolplein van zo’n vijf bij tachtig meter. Dit plan moet de kinderen veel – veilige – speelruimte geven en zou ook sluipverkeer via de straat tegengaan. Een van de raadsleden en publieke tribune moet lachen om dit plan. Sommige raadsleden stellen kritische vragen over het geclaimde sluipverkeer en de (onv)veiligheid van elektrische fietsen door de straat.

Lokaal Vitaal

Lokaal Vitaal spreekt van ‘veranderde ambities’ en ‘participatie die niet goed is doorgezet’ en wil daarom dat de wethouder teruggaat naar de tekentafel. Opmerkelijk is dat Lokaal Vitaal van mening is dat een deel van het stintsenbos opgeofferd mag worden ‘als dat nodig is.’ Raadsleden die een toelichting vragen, krijgen te horen: ‘Wij vinden de kinderen, inwoners van Castricum, belangrijker dan bomen. We hebben afgesproken dat als we bomen kappen, we ergens anders nieuwe bomen planten. Dat vinden we erg belangrijk.’ Een deel van de publieke tribune roept hier hardop schande van.

PvdA

De PvdA is het felst tegen de aanpak van het college. De partij vindt dat het college onbevoegd gehandeld heeft door het beschikbaar gestelde onderzoeksgeld voor Cunera deels te gebruiken voor onderzoek naar een verhuizing van Vrijeschool. Dat onderzoek is volgens de PvdA ‘vreselijk slecht’ en toont volgens de partij aan dat er in Bakkum geen ruimte is voor twee scholen.

De PvdA wil graag een IKC Cunera aan de Vondelstraat, indien mogelijk met een gymzaal. Een tijdelijk schoolgebouw aan de Professor Winklerlaan is volgens de PvdA een optie, mits dit gebouw verdwijnt als het leerlingenaantal van Cunera terugloopt. ‘We verwachten namelijk dat het leerlingenaantal in Bakkum terug gaat lopen.’ Als het tijdelijke schoolgebouw aan de Professor Winklerlaan verdwijnt, moeten hier volgens de PvdA sociale woningen gebouwd worden.

CDA

Het CDA ziet een IKC Cunera verspreid over de Vondelstraat en Professor Winklerlaan als ‘enige haalbare optie’, maar noemt dit ‘absoluut geen makkelijke keuze.’ De partij vindt een verkeersonderzoek naar de Professor Winklerlaan niet nodig, wil het stintsenbos ongemoeid laten en wil het liefst een gymzaal aan de Vondelstraat.

VVD

De VVD is niet blij over het proces en participatie tot dusver. ‘En waarom is het nog ingewikkelder gemaakt door Vrijeschool erin te fietsen? Niemand wil dit. VVD verzoekt om Vrijeschool buiten dit raadsvoorstel te laten. Vrijeschool heeft nu geen prioriteit; laten we eerst Cunera een nieuwe locatie geven.’

De partij wil graag dat de wethouder de optie voor een IKC aan de Professor Winklerlaan ‘serieus’ gaat onderzoeken. Aan de Vondelstraat hoeft volgens VVD geen nieuwe school te verrijzen. Daar zouden bijvoorbeeld woningen kunnen komen. VVD zegt dat er ‘voldoende andere opties zijn voor Vrijeschool’, maar wil geen opties toelichten. ‘Die willen we behandelen als we het over Vrijeschool hebben.’ Diverse raadsleden maken vervolgens de opmerking dat de vergadering deels over Vrijeschool gaat.

Wethouder moet weer aan de slag

Aan het einde van de avond trok wethouder Brouwer zijn conclusie: hij nam het raadsvoorstel terug, zodat er niet over gestemd hoefde te worden. Brouwer gaat terug naar de tekentafel en wil met de politieke partijen overleggen over wat zij wél in het raadsvoorstel willen zien. Een meerderheid van de gemeenteraad moet immers met een nieuw raadsvoorstel instemmen voordat het college door kan. Brouwer: ‘We moeten kijken hoe we uit deze impasse kunnen komen.’ Wel lijkt duidelijk dat Vrijeschool niet terugkeert in een nieuw raadsvoorstel over nieuwbouw voor Cunera. Alle acht partijen willen de scholen apart behandelen.

Heeft dit artikel je geholpen? Deze website is gratis en reclamevrij en draait op donaties van lezers. Je kunt eenmalig een zelfgekozen bedrag overmaken via een Tikkie. Bedankt!

Wil je elke zondag een gratis e-mail ontvangen met alleen écht nieuws uit Castricum? Meld je hieronder aan.

Total
0
Shares
1 comment
  1. Fijn dat je het samen hebt kunnen vatten, Rens!
    Het is nogal een verhaal…en zowel de scholen als de buurt schiet hier niets mee op, helaas.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts