Exclusief: plan voor biologische tuinderij aan de Zanderijweg leidt tot gefronste wenkbrauwen

zanderij noord tuinderij
Een impressie van de tuinderij. Afbeelding uit een PowerPoint van de gemeente

Jarenlang leek de gemeente van plan om een stuk landbouwgrond tussen de Zanderijweg en het treinspoor in Castricum te veranderen in een ‘voedselbos’ waar iedereen gratis eten kan plukken. Een paar maanden geleden is dat veranderd in een biologische tuinderij met verschillende gebouwen en het liefst ook tunnelkassen, bedoeld voor leden en scholieren. Sommige belanghebbenden en raadsleden voelen zich overvallen door dit voorgestelde plan, waar de gemeenteraad op 19 oktober over stemt. Verantwoordelijk wethouder Valentijn Brouwer vindt de kritiek niet terecht.

Het oorspronkelijke inrichtingsplan uit 2020 voor dit deel van Zanderij Noord noemt een voedselbos, maar wat dat is bleef onduidelijk. Tot de eigenaar van de grond in mei van dit jaar met het voorstel komt om een biologische tuinderij aan de Zanderijweg te ontwikkelen, een plan dat de gemeente in juni en juli bespreekt met PWN en de provincie Noord-Holland. Die reageren enthousiast, waarna belanghebbenden zoals omwonenden en raadsleden op 31 augustus voor het eerst door de gemeente geïnformeerd worden over het plan.

Tuinderij maakt plaats voor tuinderij

Verschillende omwonenden en het Platform Behoud Zanderij reageren kritisch op het plan, dat volgens hen in strijd is met de opdracht om een natuurgebied te realiseren. Met vijf woningen in plaats van drie konden zij instemmen, maar nu komt er nog meer bebouwing dan eerder werd voorgesteld. De biologische tuinderij krijgt volgens het plan namelijk twee gebouwen van 75 en 150 vierkante meter oppervlakte, onder andere voor opslag van gereedschap en praktijkles voor zo’n twintig leerlingen van de Vonk-school. Als de lokale politiek op 14 september op een raadsinformatieavond bijgepraat wordt over het plan, gaan bij verschillende raadsleden de wenkbrauwen omhoog. Zij vragen zich af waarom het college een biologische tuinderij wil toestaan op grond die deze zomer door vorige agrariërs met tegenzin verkocht is voor natuurdoeleinden. Niet alle vragen en twijfels zijn die avond weg te nemen.

biologische tuinderij zanderijweg
Een impressie van de kweekkas met educatiefunctie. Afbeelding uit een PowerPoint

Twee weken later, op 3 oktober, organiseert de gemeente een informatiemoment voor omwonenden, belanghebbenden en raadsleden. Via een presentatie – in bezit van deze website – vertellen de particuliere grondeigenaar en initiatiefnemers over het plan om een tuinderij voor betalende deelnemers te ontwikkelen. Leerlingen van Vonk kunnen er regelmatig meehelpen en les krijgen. Het is vermoedelijk de opinie van de aanwezigen die de initiatiefnemers doet besluiten om niet langer in te zetten op vaste tunnelkassen, maar te kiezen voor plastic tunnelkassen die eenvoudiger te verwijderen zijn. Die tunnelkassen zijn niet opgenomen in het voorstel dat naar de gemeenteraad gaat. Wat er met de tuinderij gaat gebeuren als het concept om welke reden dan ook niet aanslaat, blijft die avond onduidelijk.

Zorgen om tuinderij aan Zanderijweg

Twee dagen na het informatiemoment vergadert de gemeenteraad over het dossier. Een deel van de raadsleden blijft kritisch over de tuinderij en de snelheid waarmee het college het kaderstellend besluit wil vaststellen. Er gaan stemmen op om die avond al te stemmen, maar een meerderheid van de gemeenteraad besluit om de stemming uit te stellen naar 19 oktober. ‘Zij (de partijen, red.) hebben aangegeven genoeg duidelijkheid te hebben voor het nemen van een kaderstellend besluit’, verklaart een woordvoerder van wethouder Brouwer desgevraagd per e-mail.

In aanloop naar die stemming zoeken verschillende belanghebbenden contact met nieuwsuitcastricum.nl om hun zorgen te uiten. Ze zeggen geen compleet beeld te hebben van het tuinderijconcept met educatiefunctie en vinden de toevoeging indruisen tegen het originele plan waar vrijwel iedereen zich in kon vinden. De belanghebbenden, waar ook omwonenden bij horen, zeggen tegen deze website te vrezen dat de gemeenteraad straks gaat instemmen met een plan dat biologische ondernemers en Vonk ten goede komt in plaats van de natuur.

biologische tuinderij zanderijweg
Een impressie van het beoogde resultaat. Afbeelding uit een PowerPoint.

Gemeente spreekt van kleine aanpassing

Het college van burgemeester en wethouders is het niet eens met kritiek van sommige belanghebbenden dat de gemeente opeens een biologische tuinderij met meer voorzieningen in een jarenoud plan probeert te fietsen. ‘In het oorspronkelijke inrichtingsplan uit 2020 stond een voedselbos, maar dit was niet uitgewerkt. Ook een voedselbos heeft beheer en onderhoud nodig en leidt tot bezoekers die vruchten komen plukken. Hoe dat ingevuld zou moeten worden is niet bekend, maar er zouden altijd voorzieningen nodig zijn. [..] De gemeenteraad heeft begin 2023 aangegeven het gesprek aan te gaan met de eigenaren om tot minnelijke oplossingen te komen. Met alle grondeigenaren zijn gesprekken gevoerd en in meerdere gevallen heeft dat tot maatwerk geleid. Bij deze eigenaar heeft dat geleid tot een iets andere invulling van het inrichtingsplan: namelijk een biologische tuinderij in plaats van voedselbos’, reageert een woordvoerder schriftelijk.

Formele inspraak

Wethouder Brouwer licht telefonisch toe: ‘Het gaat om een kaderstellend besluit, de besluitvorming is nog niet af.’ De formele inspraak moet nog beginnen. Een woordvoerder: ‘de komende weken wordt nog met diverse belanghebbenden gesproken. Ook wordt op 1 november een informatieavond georganiseerd voor omwonenden. Tijdens deze avond kunnen omwonenden meedenken over de oppervlakte van de biologische tuinderij, locatie van de bebouwing en ontsluiting hiervan.’ De gemeente belooft de input van omwonenden mee te nemen in het ontwerp-inrichtingsplan dat vervolgens ter advies aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Die toezegging is aan de gemeenteraad gedaan. Het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan komt ook – verplicht – zes weken ter inzage te liggen zodat belanghebbenden een zienswijze kunnen indienen. Dat kan bijvoorbeeld een bezwaar zijn met het doel om het project te veranderen of tegen te houden. Tot dusver lijkt minstens één betrokkene van plan om die route te bewandelen.

Wil je elke zondag een gratis e-mail ontvangen met alleen écht nieuws uit Castricum? Meld je hieronder aan.

Total
0
Shares
1 comment
  1. dank voor uw artikel over de biologische tuinderij plannen in het natuur project Zanderij Noord.
    u eindigt met de conclusie dat er minstens 1 hiertegen bezwaar gaat aantekenen; ik zal dat ook doen om met name procedurele reden. er zijn er dus minimaal 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts