Castricum kan door politieke bemoeienis ‘opeens’ weer startersleningen verstrekken

Afbeelding: Pexels

De gemeente Castricum kan weer startersleningen verstrekken, wat goed nieuws is voor jongeren die (tien)duizenden euro’s tekort komen voor hun eerste koopwoning. Maar ook opvallend. Want volgens de gemeente was al het geld uitgeleend, maar na een voorgestelde motie van de gemeenteraad blijkt er opeens wél nog geld in de het fonds te zitten.

De gang van zaken verbaast deze website, die in augustus onthulde dat de gemeente Castricum sinds eind juni geen startersleningen meer kan verstrekken. Volgens een woordvoerder van het college van Burgemeester & Wethouders (B&W) omdat de bijna één miljoen euro uit het startersfonds is uitgeleend aan zo’n veertig starters. Zij konden met de voordelige lening van de gemeente hun eerste woning van maximaal 376.300 euro kopen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) beheert het startersfonds van de gemeente Castricum.

Startersfonds leek uitgeput..

En dat fonds was eind juni dusdanig uitgeput dat SVn geen nieuwe startersleningen kon verstrekken. ‘Het fonds is niet leeg, maar niet vol genoeg om een aanvraag toe te kennen. [..] Door maandelijkse aflossingen en rentebetaling op uitstaande leningen, vult zich dat wel weer langzaam’, vertelde een woordvoerder van de gemeente aan deze website. Dat betekende pech voor nieuwe starters, erkende de gemeente. Wanneer en met welk bedrag het fonds weer gevuld wordt, wist de gemeente niet. Inschrijven voor een wachtlijst was ook niet mogelijk.

Na de berichtgeving van nieuwsuitcastricum.nl via deze website, een e-mailnieuwsbrief en sociale media via in augustus bleef het stil. Geen enkel gemeenteraadslid sprak zich privé of publiekelijk over de kwestie uit en ook het college van B&W heeft voor zover deze website kan nagaan geen publiekelijke aandacht geschonken aan het lege startersfonds.

..maar is dat toch niet

Pas vorige maand ontstond er bij de lokale politiek merkbaar aandacht aan het uitgeputte startersfonds. Een inwoner uit Limmen kaartte de situatie begin december aan op een informatiemoment met gemeenteraadsleden. Naar aanleiding van dit gesprek stelden vier van de acht lokale partijen (D66, De VrijeLijst, Forza en PvdA) binnen korte tijd motie op om als gemeente per 1 januari 500.000 euro in het startersfonds te storten. En om er nog eens 500.000 euro bij te doen als er veel starters interesse tonen. Met nieuw geld kan Castricum weer startersleningen verstrekken.

De gemeenteraad heeft echter niet gestemd over deze motie, want het college van B&W gaf nog voor de stemming aan dat het startersfonds helemaal niet leeg is. De website om een starterslening aan te vragen, werd ook weer op actief gezet. Er is ‘ten onrechte gecommuniceerd dat er niet voldoende budget was om nieuwe leningen uit te geven’, meldt B&W in een brief aan de gemeenteraad. Er is ‘onvoldoende rekening gehouden met versnelde aflossingen door bijvoorbeeld verkoop, herfinanciering of andere redenen.’

De uitleg is opmerkelijk, want een woordvoerder gaf in augustus aan dat de gemeente weet dat versnelde aflossingen het fonds weer vullen. Blijkbaar heeft de gemeente zich toch verrekend. Maar hoeveel euro er nu weer in het startersfonds zit, is onduidelijk. Een starter die aan de voorwaarden van SVn voldoet, kan minimaal 2500 en maximaal 30.000 euro uit het fonds lenen. De starter hoeft de eerste drie jaar niet af te lossen en heeft er in totaal dertig jaar de tijd voor. Het fonds kan dus snel leegraken en vult zich langzaam aan.

Zomerreces

Opmerkelijk is dat de gemeenteraad zich pas in december geïnformeerd voelt en daarom een motie opstelt. En dat het college van B&W in dezelfde maand zegt dat er sprake was van miscommunicatie en vervolgens de startersleningen weer openstelt. Het roept bij deze website de vraag op in hoeverre het onderwerp op de politieke radar stond. Deze website vroeg het college van B&W namelijk al in augustus of het lege startersfonds (zoals dat toen gecommuniceerd werd) reden tot actie was. Een woordvoerder gaf destijds aan dat B&W de kwestie na het zomerreces (dus na 1 september) zou bekijken. Uit het artikel: ‘Extra geld vrijmaken om het fonds sneller dan verwacht aan te vullen, is één van de opties. Daarover beslist de gemeenteraad, aldus de woordvoerder.’

Heeft B&W de kwestie zoals beloofd besproken?

Deze website heeft na het zomerreces niets meer van B&W en de gemeenteraad gehoord over het startersfonds. Het roept de vraag op of de kwestie daadwerkelijk besproken is en zo ja, of de gemeenteraad hierover geïnformeerd is. Een woordvoerder van B&W laat deze website vandaag 30 december) desgevraagd weten dat het college werkt aan een voorstel voor de gemeenteraad waarin zij vraagt nieuw geld vrij te maken voor de startersleningen. Het college bekijkt dit voorstel na het Kerstreces. De gemeenteraad behandelt het voorstel naar verwachting op 26 januari. Dan wordt duidelijk of en zo ja met welk budget Castricum weer startersleningen kan verstrekken.

Onduidelijk is echter of het collegevoorstel voortkomt uit de B&W-bespreking die na het zomerreces zou plaatsvinden of uit de voorgestelde motie van de vier politieke partijen. De woordvoerder komt hier vanwege het Kerstreces volgende week op terug.

Dit zeggen de raadsleden

Deze website heeft de partijen die een motie opstelden gevraagd of zij na het zomerreces iets gehoord hebben van B&W. Ron de Haan, raadslid van de VrijeLijst, kan zich geen melding herinneren dat het geld op is. ‘Dus moest de raad er in 2022 op kunnen vertrouwen dat dat fonds gewoon functioneert. Verrassend, of je zou ook kunnen zeggen schokkend, is dat fonds zomaar ineens uitgeput bleek te zijn.’ Harold Ebels, fractievoorzitter van D66, zegt ook niets van het college gehoord te horen. Hij spreekt van een ‘opmerkelijke gang van zaken’ en noemt het ‘slecht uit te leggen als er voor sommige bewoners wel en voor andere geen regeling is, louter door een verschillende timing.’ José Smits, fractievoorzitter van PvdA, zegt het artikel van deze website uit augustus zich te herinneren en in december gehandeld te hebben naar aanleiding van de ‘noodkreet van de inwoner.’ Deze website is nog in afwachting van een reactie van Forza.

Aantal gedupeerden onduidelijk

Hoeveel starters tussen eind juni en medio december geen startersleningen konden aanvragen, is nog niet duidelijk. Ron de Haan (De VrijeLijst) wil hier een antwoord op, maar wethouder Roel Beems (financiën) zegt dat die vraag ‘lastig’ te beantwoorden is omdat niet de gemeente maar SVn verantwoordelijk is voor het startersfonds.

Maar de gemeente en SVn houden geen wachtlijst bij van geïnteresseerden. Er is dus geen beeld van gedupeerden. Wachten op een starterslening is sowieso niet mogelijk omdat de kandidaat-koper van een woning een paar weken de tijd heeft om de financiering rond te krijgen. Als er in die periode geen starterslening beschikbaar is, kan de kandidaat-koper geen gebruikmaken van het startersfonds. Deze website komt graag in contact met Castricummers die zich gedupeerd voelen door het tijdelijke uitgeputte startersfonds.

Er zit veel werk in dit artikel, dat je gratis en zonder reclames kunt lezen. Deze website draait op donaties van lezers. Steun jij kritische onafhankelijke journalistiek ook? Je kunt een donatie via Tikkie overmaken.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts