Rapport: voorgesteld IKC Cunera past niet in Vondelstraat of Professor Winklerlaan

Cunera bakkum
De Cunera aan de Vondelstraat. Foto: Henk Hommes voor nieuwsuitcastricum.nl

Het nieuw te bouwen Integraal Kindcentrum (IKC) voor de Cunera in Bakkum past niet zomaar op beide voorgestelde locaties. Zowel de Vondelstraat als de Professor Winklerlaan kampen met tekortkomingen, zo blijkt uit een rapport dat is opgesteld voor de gemeente. Een commissie van de gemeenteraad behandelt het rapport op 19 oktober.

De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders voor de zomer verzocht om beide locaties objectief met elkaar te vergelijken, dus op basis van één IKC-plan. Het lukt de gemeenteraad en verantwoordelijk wethouder Valentijn Brouwer tot dusver namelijk niet om het eens te worden over een locatiekeuze. Ook schoolbesturen en omwonenden roeren zich in de discussie, onder andere via inspraakmomenten en de oprichting van een actiecomité.

Vondelstraat: te hoog

Het rapport (pdf) dat op verzoek van de gemeenteraad is opgesteld, gaat uit van een tweelaagse onderwijsruimte voor driehonderd leerlingen, een gymzaal en een kinderopvang in één nieuw te bouwen pand. Uit het rapport wordt duidelijk dat een IKC aan de Vondelstraat (waar de huidige Cunera-basisschool staat) qua oppervlakte prima past, maar anderhalf tot twee meter hoger wordt dan het bestemmingsplan toestaat. Dat bestemmingsplan staat namelijk een maximale bouwhoogte van 6 meter plus 10 procent vrijstelling toe, waar het IKC minimaal 7,2 meter hoog wordt. Een hoogte van 8 meter zou beter zijn, aldus het rapport. Het bestemmingsplan is te verruimen met toestemming van de gemeenteraad.

IKC Cunera past niet aan Winklerlaan

Een IKC bouwen aan de Professor Winklerlaan is een tweede optie, maar kent volgens het rapport meer nadelen. Het voorgestelde IKC past namelijk qua oppervlakte én hoogte niet binnen de kaders van het bestemmingsplan. De conclusie in het rapport liegt er niet om:

‘Qua oppervlakte past een IKC, op basis van de in de motie meegegeven parameters, niet binnen de kaders van het bestemmingsplan. – Om met een tweelaags gebouw binnen het bouwvlak te blijven, zal geschrapt moeten worden in het programma. Schrappen in alleen onderwijsruimte betekent dat een kindcentrum voor 256 leerlingen gebouwd kan worden. Binnen de maximale hoogte die het bestemmingsplan toestaat, kan geen IKC gebouwd worden, ook niet als het programma wordt verkleind. Bij een vergroting van de hoogte met ongeveer een factor 2,5 kan een IKC in twee lagen gebouwd worden, waarmee niet het volledige programma gerealiseerd kan worden. Om het volledige programma in een tweelaags gebouw te realiseren is een vergroting van het bouwvlak, en daarmee het kappen van bomen, nodig.’

Bomenkap

Het eventueel kappen van bomen ligt bijzonder gevoelig bij omwonenden, natuurorganisaties en een deel van de gemeenteraad. Zij willen het bos via een petitie behouden en het IKC daarom liever aan de Vondelstraat bouwen. Die locatie kent volgens het rapport dus ook minder nadelen. Het actiecomité Cunera Bakkum blijft kritisch op de aanpak van de gemeente en zegt onder andere dat een IKC aan de Vondelstraat juridisch gezien te dicht bij bestaande woningen zou komen. Het actiecomité roept omwonenden daarom op om naar de commissiebehandeling op 19 oktober te gaan. De commissie van de gemeenteraad bespreekt het rapport dan in aanloop naar behandeling door de gemeenteraad.

Gemeenteraad aan zet

Verantwoordelijk wethouder Brouwer stelt de gemeenteraad via een concept-raadsvoorstel (pdf) drie opties voor. 1: instemmen met de Vondelstraat voor een IKC, 2: een verkeersonderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van een IKC aan de Professor Winklerlaan en pas daarna besluiten waar het IKC komt of 3: instemmen om het IKC te verdelen over de twee locaties. Optie twee leidt tot ongeveer een half jaar extra vertraging, rekent Brouwer de raad voor.

Wil je elke zondag een gratis e-mail ontvangen met alleen écht nieuws uit Castricum? Meld je hieronder aan.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts