Gemeenteraad Castricum lijkt bezuinigingen op sociale instellingen een jaar uit te stellen

De gemeente Castricum lijkt de bezuinigingen op sociale instellingen zoals de bibliotheek, het zwembad en Toonbeeld een jaar uit te stellen. De vier coalitiepartijen in de gemeenteraad willen namelijk eerst een analyse afwachten die duidelijk maakt of de subsidie past in de doelen die de gemeente zichzelf gesteld heeft. Als die analyse pas eind dit jaar komt, willen de partijen de organisaties een jaar langer de tijd geven om zich voor te bereiden op bezuinigingen.

Dat en meer is te lezen in een zogeheten amendement (pdf) dat door de vier coalitiepartijen (VVD, GroenLinks, CDA en Lokaal Vitaal) is ingediend voor de Kadernota 2024. De oppositiepartijen kunnen het amendement steunen of afwijzen, maar de coalitie heeft een meerderheid van de zetels in de gemeenteraad. GroenLinks-fractievoorzitter Gerard Brinkman rekent er daarom op dat het amendement wordt aangenomen, vertelt hij desgevraagd tegen nieuwuitcastricum.nl.

Bezuinigingen sociale instellingen Castricum

In dat geval gaat er een streep door het collegeplan om per volgend 8,8 procent minder subsidie uit te keren aan organisaties die jaarlijks minimaal vijfduizend euro subsidie ontvangen. Het college heeft dat plan bedacht omdat een meerderheid van de vorige gemeenteraad in 2021 besloot dat Castricum per 2024 jaarlijks 360 duizend euro minder aan subsidies wil verstrekken. Dat besluit werd onlangs concreet gemaakt in de vorm van de 8,8 procent korting, waarna veel sociale instellingen hun zorgen uitspraken. Zij verwachten door de bezuiniging te moeten stoppen met bepaalde activiteiten rondom cultuur, eenzaamheidsbestrijding en andere sociale onderwerpen. De bibliotheek zegt vestigingen in Limmen en Akersloot te moeten sluiten. De weerstand van sociale instellingen leidde tot zorgen onder de nieuwe gemeenteraad, die nu dus op de rem lijkt te trappen.

Spaarpot

De coalitiepartijen willen eerst de eerder genoemde doelmatigheidsanalyse van het college afwachten. Die analyse stond al op de planning, maar wordt mogelijk op verzoek van de gemeenteraad sneller afgerond. Vervolgens debatteert de gemeenteraad over het onderwerp en moet er besluitvorming komen over de definitieve bezuinigingsvorm. Of dat allemaal dit jaar nog gaat lukken is de vraag. Sociale instellingen moeten echter wel in september hun financiële plaatje voor 2024 aanleveren bij het college. Maar dan weten ze waarschijnlijk nog niet of ze wel of niet moeten bezuinigen, en bijvoorbeeld de huur van hun pand moeten opzeggen. Brinkman verwacht niet dat er in september een besluit valt over de bezuinigingsvorm. De andere indieners van het amendement houden hier ook rekening mee, en willen de bezuinigingen dan uitstellen om organisaties een jaar langer de tijd te geven om zich voor te bereiden op de lagere subsidie. In dat geval zit de gemeente Castricum wel een financiële tegenvaller van 360 duizend euro in 2024. Het amendement houdt hier rekening mee en stelt voor dit bedrag uit een spaarpot (‘reserve behoud publieke voorzieningen’) te halen. Als dat onhaalbaar blijkt, mag het college een ander dekkingsvoorstel delen met de gemeenteraad.

Compromis

Deze twee financiële voorstellen maken goed duidelijk dat het amendement een compromis is tussen VVD, GroenLinks, CDA en Lokaal Vitaal. GroenLinks stelde als enige coalitiepartij voor om de bezuiniging á 360 duizend euro per jaar te schrappen en in plaats daarvan minder te sparen. Het college wil jaarlijks 750 duizend euro gaan sparen om zich voor te bereiden op financieel minder goede jaren. GroenLinks vindt dat bedrag te hoog, de andere coalitiepartijen niet. Brinkman: ‘In mijn betoog stelde ik inderdaad voor om minder te sparen. Dat staat niet in dit amendement. Hoewel het amendement echt een compromis is tussen de partijen, staan wij er als GroenLinks achter en hopen wij dat de oppositiepartijen er ook achter staan.’ Op de vorige vergadering bleek dat een groot deel van de oppositie de sociale bezuinigingen wil terugdraaien.

Vervolg

Oppositie- en coalitiepartijen kunnen zich tijdens een raadsvergadering op 22 juni concreet uitspreken over dit en andere amendementen. Zo heeft Forza een amendement ingediend dat voorstelt om alleen de bezuiniging voor de bibliotheek een jaar uit te stellen. PvdA wil juist niet bezuinigen en stelt bijvoorbeeld voor om geen extra budget beschikbaar te stellen voor handhavingstoezicht in het weekend. Na de vergadering op 22 juni stemt de gemeenteraad op 6 juli over de amendementen en Kadernota. Lees in dit artikel de drie belangrijkste zaken over de Kadernota 2024 van Castricum.  

Wil je elke zondag een gratis e-mail ontvangen met alleen écht nieuws uit Castricum? Meld je hieronder aan.

Total
0
Shares
Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts